Centrum
Spirální stabilizace
České Budějovice

Specialista na spirální stabilizaci

Ing. Jana Janíčková
Učitel specialista metody
Spirální stabilizace 5. stupně

„Více než deset let se věnuji metodě Spirální stabilizace a získala jsem nejvyšší možné vzdělání: Učitel specialista metody spirální stabilizace 5. stupně, která mě opravňuje vést kurzy nejen pro laickou veřejnost, ale zároveň i školit terapeuty, trenéry či maséry. Svou kvalifikaci jsem získala přímo u autora metody MUDr. Richarda Smíška, s jehož Rehabilitačním centrem nadále spolupracuji. “

Ing. Jana Janíčková - Učitel specialista metody Spirální stabilizace 5. stupně

Seznam indikací vhodných pro léčbu formou Spirální stabilizace

O metodě Spirální stabilizace

Spirální stabilizace je systematická péče o pohybový aparát člověka a funkci vnitřních orgánů. Propojuje rehabilitační léčbu s prevencí, regenerací a kondičním i výkonnostním tréninkem na jednotném metodickém postupu – toto propojení neposkytuje žádná jiná rehabilitační metoda. Základem metody je spirálně stabilizovaný pohyb, který je nutno provádět pravidelně a je nutno jej integrovat do každodenní pohybové praxe.

 

Vynikající průkazné výsledky dosahujeme při léčbě pohybového aparátu, například:

 • výhřezy meziobratlového disku (bez operace páteře)
 • léčba komplikací po operaci páteře
 • skolióza 
 • stabilní chůze po operaci kyčle
 • jiné nemoci páteře, u kterých selhala léčba – prevence vzniku chabého držení těla, skoliotického držení těla, těžkých poruch svalové dysbalance, chybná koordinace chůze a běhu, degenerace páteře a velkých kloubů.
 • sport kondiční a regenerační program sportovců

Léčba metodou Spirální stabilizace páteře je využívána také v oblasti vertebroviscerální vztahů (cervikokraniální sy. – bolesti hlavy, cervikogenní závratě, kardiovaskulární systém, pulmonální systém, metabolický syndrom, urogenitální systém – funkční sterilita, chronické záněty, impotence, inkontinence).

 

Jsme kompetentní a máme zkušenosti v oblasti:

 • konzultací či vytvoření konkrétního léčebného programu,
 • zvýšení záběru a účinnosti léčby,
 • vytvoření nadstandardního programu hrazeného přímo klienty,
 • udržování a zvyšování kvalifikace rehabilitačních pracovníků,
 • rozšíření dovedností a záběru rehabilitačních pracovníků a fyzioterapeutů,
 • speciální programy pro klienty s nemocí pohybového ústrojí,
 • program pro rodiče cvičící s dětmi – správné provádění cviků,
 • program pro seniory,
 • program zdravá záda,
 • program stabilní chůze a správného sedu,
 • program konkrétního školení,
 • program a školení na míru pro zaměstnance, uspořádání školení i pro jiné organizace či zájemce v regionu

Klient na základě zprávy od lékaře projde vstupní konzultací, kde mu dle jeho potíží zpracujeme rehabilitační plán postavený na metodě Spirální stabilizace páteře, přímo na míru.

RTG páteře vestoje velkého formátu je nejdůležitější vyšetření struktury páteře. Bez RTG velkého formátu vestoje nelze stanovit strukturální diagnózu u pacienta s jakoukoli poruchou páteře.

Žádanka na RTG vyšetření

 Spirální stabilizace je založena na využití a funkci svalových řetězců tzn. zaměřuje se na:

Funkce svalových řetězců

dynamické a statické řetězce, vzájemné reciproční vztahy mezi řetězci

Trénink svalových řetězců
spolupráce svalů při pohybu

 

Využití svalových řetězců:

Léčba
poruch páteře, výhřezu meziobratlového disku, potíží po operacích páteře, skoliózy

Prevence
Škola zad (jednotlivci i firmy), rehabilitační a zdravý sport

Kondice
Fitness, Wellness

Sport
kondice, regenerace, kompenzace, doléčení sportovních úrazů a přetížení

Program Aktivní senior 60+

Termíny:

6.9.2023 – 4.10.2023 (vždy ve středu v 10 hod)

Cena 1 500 Kč / kurz (5 lekcí). Délka 1 lekce je 50 min.

S sebou pohodlné oblečení, ponožky, pití. Cvičíme bez bot. 

Centrum 
Spirální stabilizace
Družstevní 1
České Budějovice

 

Telefon: +420 703 374 692
E-mail: info@prozada.cz